Home Tags เวรกรรม

Tag: เวรกรรม

ด.ญ.พิมพวดี วิญญาณระลึกชาติกับผลกรรมที่มีจริง

เรื่องราวของ พิมพวดี เป็นตัวอย่างยืนยันว่า การเวียนว่ายตายเกิด และการระลึกชาติ นั้นมีจริง โดย..หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ลงรายละเอียดไว้ด้วย มิติลี้ลับและเรื่องราวอันน่าพิศวงเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องจิตวิญญาณและการระลึกชาติ ที่เคยเป็นเรื่องโด่งดังในอดีตของ ด.ญ.พิมพวดี โหสกุล ถูกเปิดเผยขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๔๔ และได้มีการประกาศงานฌาปนกิจศพ ด.ญ.พิมพวดี ขึ้นในวันที่ ๒๐ พ.ย....
- Advertisement -

หลอนยอดนิยม