ยุติการเผยแพร่

คนเล่นของ
คนเล่นของ

เนื่องจากเงื่อนไขบางอย่างทำให้แอดมินต้องถอดถอนเรื่องบางเรื่องออกจาก เพจ คลังหลอน เรื่องเล่าผี และ เว็บไซต์ https://www.ghoststoryth.com

ถึงอย่างไรก็ตามแอดมินจะพยายามสรรหาเรื่องราวประสบการณ์หลอน ๆ มาให้สมาชิกทุกท่านได้อ่านกันต่อไปนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้อีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ          

แอดมินเพจ คลังหลอน

Previous articleไม่มีใครอยู่ มีใครกำลังวิ่งอยู่ที่โถงทางเดินนอกห้องทุกคืน
Next articleผีตาปุ่น ประสบการณ์สุดหลอนกลางดงกล้วยตานี